08-673 75 00
 
Sök
Sökord eller bildnummer
   RM  
Avancerad sökning RF
Kategorier/Litet urval
» Arbete & Näringsliv
» Dokumentär
» Forskning & Medicin
» Hem & Trädgård
» Humor
» Idébilder
» Kropp & Hälsa
» Människor
» Mat & Dryck
» Natur & Djur
» Porträtt
» Resor
» Sensuellt
» Skönhet
» Sport & Fritid
» Sverige

Registrera
Kundavtal:
Denna bilddatabank innehåller fotografier och illustrationer från olika förlag, agenturer och fotografer.

För att bli registrerad som kund och därmed få tillgång till denna bilddatabank krävs att du accepterar nedanstående villkor.

Som kund tilldelas du ett personligt lösenord vilket ger dig rätt att söka efter bilder, hämta skissbilder samt köpa högupplösta bilder direkt on-line. Du ansvarar för att ditt lösenord inte hamnar i orätta händer och att tillgången till www.inaagency.se inte på något sätt missbrukas.

Vid registrering som ny kund görs en rutinmässig kreditbedömning innan ett konto skapas.

Före varje bildköp måste du som kund kontrollera informationen för den bild du avser att köpa användningsrätten till.

Som kund måste du alltid kontrollera gällande leveransvillkor för den bild du avser att köpa användningsrätten till. Du äger inte rätt att köpa användningsrätten till en bild utan att först försäkra dig om att bildinformationen samt leveransvillkoren är acceptabla för dig och för den tänkta användningen av bilden.

Om kundkonto och/eller lösenord missbrukas har INA AGENCY PRESS rätt att med omedelbar verkan stänga kontot.

Om en bild används i strid med bildinformationen eller om ett felaktigt användningsområde och/eller storlek är angett äger INA AGENCY PRESS rätt att vidtaga rättsliga åtgärder.

Skyldigheter som kund:
  • Ej upprepa användning av bild utan tillstånd.
  • Ansvara för att ingen obehörig användning eller beställning sker på ert konto.
  • Meddela korrekta uppgifter för användning vid köp av bilder.
  • Ansvara för att skissbilder endast används för internt bruk i preliminära layouter och skissarbeten. Skissbild får visas för internt godkännande eller bedömning från eventuell kund. Efter avslutad layout- och skissproduktion måste alla digitala kopior raderas.

Vid genomförd nedladdning av högupplöst bild blir kunden betalningsskyldig enligt gällande leveransvillkor. (Klicka här for at visa)

 

Page generated in 1.076050 seconds with 6 queries, spending 0.006000 seconds doing MySQL queries and 1.070050 doing PHP things. GZIP compression disabled