08-673 75 00
 
Sök
Sökord eller bildnummer
   RM  
Avancerad sökning RF
Kategorier/Litet urval
» Arbete & Näringsliv
» Dokumentär
» Forskning & Medicin
» Hem & Trädgård
» Humor
» Idébilder
» Kropp & Hälsa
» Människor
» Mat & Dryck
» Natur & Djur
» Porträtt
» Resor
» Sensuellt
» Skönhet
» Sport & Fritid
» Sverige

LEVERANSVILLKOR


ANSVAR FÖR LÅNAD BILD/REPORTAGE
Den på orderbekräftelsen angivna kontaktpersonen är ansvarig gentemot INA AGENCY PRESS
att bild/reportage hanteras och redovisas enligt följande villkor.


EXPRESSFRAMTAGNING
Expressframtagning av bilder/reportage debiteras med 500 kr per påbörjad timme eller enligt överenskommelse.


RESEARCH- AVGIFT
Vid mera omfattande och komplicerade bild/reportageundersökningar som utförs på kundens begäran,
debiteras 500 kr per påbörjad timme.


ANVÄNDNINGSRÄTT AV BILDER
Om inte annat överenskommits får våra bilder endast användas för spridning inom de land/länder
för vilket användningsrätten är såld och gäller för ett publiceringstillfälle. Det gäller exempelvis en viss typ av trycksak, spridning och upplagestorlek eller publicering av en hemsida på internet under en viss period. Tänk på att återanvändning kan innebära ny ersättning. För användningar utöver vad som angetts vid köp av bild måste alltid INA AGENCY PRESS kontaktas.


OTILLÅTEN ANVÄNDNING AV BILDER
Det är inte tillåtet att överlåta/upplåta bilder eller kopiera bilder helt eller delvis till annan än den som uppgivits som slutkund. Man får inte använda bilder på något annat sätt än det som redovisats och fakturerats. Bilder får inte användas helt eller delvis i sammanhang som kan vara kränkande för bildbyrån, fotografen eller eventuell avbildad person.


LAGRING AV BILD
Efter köp får nedladdade högupplösta bilder från INA AGENCY PRESS endast lagras digitalt i den utsträckning som krävs för att kunden ska kunna framställa sin produkt. Efter avslutad produktion måste alla digitala kopior av bilden raderas såvida inget annat avtalats. Nya exemplar av bilden får ej framställas utan tillstånd från INA AGENCY PRESS.


BYLINE
Samtliga bilder som finns på www.inaagency.se är INA AGENCY PRESS/respektive fotografs egendom och skyddas av Upphovsrättslagen. Vid användning av bild- reportage skall alltid INA AGENCY PRESS anges samt fotografens namn om sådant är angivet.
Utebliven byline debiteras med 500 kronor.


MÄNNISKOR PÅ REKLAMBILDER
Enligt gällande lag skall identifierbara personer på bild ge sitt samtycke innan bilden får användas
i reklamsammanhang. Den som använder bilden ansvarar för att tillstånd inhämtas och att skäligt modellarvode utbetalas. INA AGENCY PRESS fråntar sig allt ansvar i de fall kund använder bild
i reklamsammanhang utan model release. Om inte annat anges har våra bilder model release men vi bistår gärna i möjligaste mån med att skaffa tillstånd om det inte finns.


VAD GÄLLER VID KÖP AV ARKIVBILD
Vid köp av arkivbild köper du endast rätten att använda bilden i ett visst bestämt sammanhang.
Den levererade bilden skall alltid returneras i oskadat skick efter användandet. Återanvänds bilden måste INA AGENCY PRESS alltid lämna sitt godkännande i förväg.


PRISER
Priser debiteras enligt gällande prislista om inte annat överenskommits. Samtliga priser avser engångspublicering per bild. Gällande prislista gäller oavsett om bilden publiceras i färg eller svart/vitt, del av bild eller i sin helhet. Eventuella porto- och fraktavgifter tillkommer.


BETALNINGSVILLKOR
30 dagar netto. Moms tillkommer på samtliga priser i Sverige.
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt diskonto + 8 procentenheter.
Annullering av bildköp godtas endast inom fem arbetsdagar efter genomfört köp.


ÄGANDERÄTTEN
Bild förblir upphovsmannens/INA AGENCYs egendom efter förvärv av användningsrätten. Omfattning av köpt användningsrätt framgår av faktura samt orderbekräftelse.

Dessa villkor gäller vid alla tillfällen om ej annat avtalats.

 

Page generated in 1.068333 seconds with 6 queries, spending 0.005000 seconds doing MySQL queries and 1.063333 doing PHP things. GZIP compression disabled